Договор за обслужване

Posted by System Administrator 30/01/2019 0 Comment(s)

 

 

 

Абонаментни планове за програмно и компютърно обслужване съобразени с Вашия бизнес и Наредба-18

Договорите се подписват за срок от една година.

Всички цени са без включен ДДС.

 

 

 


 

 


Договор

Месечна такса на обект
(едно работно място)

 

Месечна такса за всяко
следващо работно място в обекта

 

 

Договор LIGHT

 

29.00 лв.+5.90 лв.

 

Договор PRO

 

69.00 лв.+14.90 лв.

 

 


Час
 

Услуги

PRO
Работно време
9:00-18:00

Посещение/Доставка
 

0 лв.

Труд на започнат час
 

0 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

0 лв


Извънработно време
Всеки ден
7:00-9:00
18:00-22:00
 

Посещение/Доставка
 

0 лв.

Труд на започнат час
 

0 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

0 лв.

Час
 

Услуги

LIGHT
Работно време
9:00-18:00

Посещение/Доставка
 

10 лв.

Труд на започнат час
 

25 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

0 лв


Извънработно време
Всеки ден
7:00-9:00
18:00-22:00
 

Посещение/Доставка
 

20 лв.

Труд на започнат час
 

50 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

20 лв.

Час
 

Услуги

Без договор
Работно време
9:00-18:00

Посещение/Доставка
 

20 лв.

Труд на започнат час
 

50 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

20 лв


Извънработно време
Всеки ден
7:00-9:00
18:00-22:00
 

Посещение/Доставка
 

20 лв.

Труд на започнат час
 

50 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

20 лв.

 

 

 

Loading...
Loading...