Договор за обслужване

Posted by System Administrator 30/01/2019 0 Comment(s)

 

 

 

Абонаментни планове за офис поддръжка съобразени с Вашия бизнес.

Договорите се подписват за срок от една година.

Всички цени са без включен ДДС.

 

 

 


 

 


Договор

Месечна такса на обект
(едно работно място)

 

Месечна такса за всяко
следващо работно място в обекта

 

 

Договор LIGHT

 

29.00 лв.+5.90 лв.

 

Договор PRO

 

69.00 лв.+14.90 лв.

 

 


Час
 

Услуги

PRO
Работно време
9:00-18:00

Посещение/Доставка
 

0 лв.

Труд на започнат час
 

0 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

0 лв


Извънработно време
Всеки ден
7:00-9:00
18:00-22:00
 

Посещение/Доставка
 

0 лв.

Труд на започнат час
 

0 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

0 лв.

Час
 

Услуги

LIGHT
Работно време
9:00-18:00

Посещение/Доставка
 

10 лв.

Труд на започнат час
 

25 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

0 лв


Извънработно време
Всеки ден
7:00-9:00
18:00-22:00
 

Посещение/Доставка
 

20 лв.

Труд на започнат час
 

50 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

20 лв.

Час
 

Услуги

Без договор
Работно време
9:00-18:00

Посещение/Доставка
 

20 лв.

Труд на започнат час
 

50 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

20 лв


Извънработно време
Всеки ден
7:00-9:00
18:00-22:00
 

Посещение/Доставка
 

20 лв.

Труд на започнат час
 

50 лв.

Дистанционна помощ и
поддръжка по телефон
 

20 лв.

 

 

 

Loading...
Loading...