Защо е нужна подмяна или доработка на касовите апарати?

Posted by System Administrator 17/12/2018 0 Comment(s)

 

 


 


Защо е нужна подмяна или доработка на касовите апарати?

 

 

Промените са налагат с Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. 

 


Какви са новите изисквания?

 

Новите изисквания са информацията за всяка покупка,
да се изпраща до 5 минути към сървърите на НАП.
 
На всяка касова бележка ще трябва да има
изписано пълно наименоване на стоките и/или услугите, 
както и двумерен баркод (QR код).
 
След сканирането на този код всеки един клиент ще може да провери дали 
данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, 
както и ако това не се е случило – да подаде автоматично сигнал за това. 
 
По този начин се очаква да се засили гражданският контрол и да се подобри 
финансовата дисциплина на търговците при отчитане на оборотите. 
 
Какъв е срокът?

 

За фирми регистрирани по ДДС 
края на март 2019 г.


За фирми, които не са регистрирани по ДДС
края на юни 2019 г. 

 

 

Макс Мира Нет ЕООД Ви предлага интеграция на цялостни решения,

 

който отговарят на новите изисквания в последните изменения на Наредба Н-18 за 

 

регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

 

При допълнителни въпроси, моля заповядайте в нашия офис на 
ул. Цар Иван Александър 21

 

 

 

 

или се свържете с нас 

 

0887 213 236 - инж. Георги Иванов
0888 958 813 - инж. Николай Няголов
046 62 50 52  - офис

 

 


 

 

Loading...
Loading...